top of page

MEDIETALL

Første opplagsfremgang på 19 år – økning i lesing på mobil

105 norske mediehus hadde opplagsfremgang i 2017. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver.

 

Totalopplaget for aviser tilsluttet MBL og LLA økte med 0,7 prosent fra 2016 til 2017. 105 av 226 titler (46 prosent) fikk opplagsvekst i 2017, en høyere andel enn året før. Det er første gang at det rene digitalopplaget er større enn andelen rene papirabonnement. Andelen komplettabonnement er stabilt på 63 prosent (både papir og digitalt), mens andelen rene digitalabonnement fortsetter å øke (fra 13 prosent i 2016 til 19 prosent i 2017. Det rene papiropplaget utgjør nå 18 prosent.  Papiropplaget sank med 6,4 prosent (mindre enn for fjorårets 7,8 prosent), og digitalopplaget økte tilsvarende fjoråret med 8,7 prosent.

 

Totalopplaget for norsk aviser er ca. 2 millioner eksemplarer. Av de 105 avisene med opplagsfremgang, er det Aftenposten som øker mest i antall eksemplarer med 13.777 eks. Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som i flere år på rad har økt (+ 2.386 eks.). Svært mange lokalaviser har også opplagsfremgang, bl.a. Bergensavisen som øker med 2.352 eks.  

 

Daglig leser 81 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold fra avisene, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt og er nå på 44 prosent, mens mobil lesing vokser og var i 2017 på 45 prosent. 61 prosent leser avisenes nettutgaver totalt. Mediehusene har en samlet tilbakegang i lesing på 3,8 prosent. Dette skyldes i stor grad nedgang i lesing av papirutgavene som falt med 9,2 prosent. Nettavisenes digitale utgaver går også ned (3,6 prosent), mens det er en god vekst på avisenes mobilutgaver på 7,4 prosent.

"Mobilutgavene øker mest, og ser ut til å bli den viktigste medieplattformen fremover. At lesingen opprettholdes i så stor grad, er imponerende med tanke på den enorme utviklingen av betalingsløsninger. Dette viser at fokus på kvalitetsinnhold og leserlojalitet gjør at leserne oftere velger å betale for innhold"

Randi S. Øgrey, adm. dir. MBL

Flere leser matblader

 

Matbladene tiltrekker seg stadig flere lesere, og hadde en lesertallsvekst på 17 prosent i 2017. De nye lesertallene fra Kantar Media viser en liten vekst i den totale magasinlesingen på 1,2 prosent fra 2016 til 2017.

59 % av magasingruppene hadde i 2017 lesertallsvekst. Foruten "matblader", er det størst vekst i gruppene "foreldre", " jakt/friluft " og "innsikt/økonomi".

 

Totalopplaget gikk tilbake med 5,3 prosent. I 2017 kom det til 2 nye titler, mens 7 titler har gått ut av målingen. Totalt ble det solgt 46 mill. blader i fjor. Bolig- og interiørbladene har stabil opplagsutvikling, mens de andre gruppene har opplagsnedgang. 

bottom of page