top of page

INNOVASJON & UTVIKLING

Forsterket markedsfokus

 

Det tidligere markedsrådet ble i 2017 erstattet av et nytt Markedsforum. MBLs hovedstyre ønsket å forsterke fokuset på markedsaktivitetene, derfor restrukturerte vi arbeidet på dette området. MBLs markedsforum har som oppgave å gi strategiske råd til hovedstyret om hvordan markedsområdets utfordringer og muligheter kan løses og utvikles fremover, særlig med tanke på å identifisere de områder der samarbeid mellom medlemsbedriftene er formålstjenlig. Utvalget må sitte med kompetanse til å foreslå fellestiltak og fremme samarbeid i bransjen. Utvalget gis ansvar for å organisere kontakten med ANFO og Mediebyråforeningen. ​Markedsforumet kan opprette de undergrupper det finner formålstjenlig. Slike undergrupper kan f.eks. være knyttet til endring og håndtering av opplagsregler og til håndtering av løpende avtaler om mediemålinger. Disse sitter i MBLs markedsforum:

Victoria C. E. Schultz, Amedia (leder)
Bente Klemetsdal, Aller
Kristin Langangen, TV2
Per Håkon Fasting, Schibsted
Roar Morset, Adresseavisen
Ole Johan Sjaastad, DN
Ole Kristian Ullereng, Egmont

 

 

Nye tellemåter

I 2017 har vi jobbet med å fornye metodikken bak både opplags- og lesertall.

Forretningsmodellene for salg av abonnement har endret seg de siste årene. For å holde følge med denne utviklingen ble det satt ned et utvalg som utarbeidet forslag til nytt opplagsregelverk. Utvalget var bredt sammensatt og hadde gjennom året flere møter. Utvalget la frem forslag til nytt regelverk høsten 2017 og regelverket ble vedtatt av MBLs Markedsforum. De største endringen er et nytt regelsett rundt rabatterte opplag og bedriftssalg. I tillegg er vil det fra 2018 bli rapportert opplagstall to ganger i året.

 

Arbeidet med implementering av nye lesertallsmålinger startet i 2017. MBLs tre avtaler med Kantar TNS er nå samlet i en undersøkelse. Hovedlinjene videreføres i måling av papiraviser og magasiner, mens det på det digitale området innføres et nytt system fra 1.1.2018, der nivået på de digitale kanalene kommer fra en ren nettmåling håndtert av comScore. Det innebærer at det fra 2018 vil bli færre tall å forholde seg til.

Ny MBL-rapport

MBL forvalter et omfattende innsiktsmateriale om bransjen og på vegne av bransjen.

Det ønsket vi å gjøre bedre tilgjengelig. Derfor lanserte vi høsten 2017

Perspektiv-rapporten, som vi tilbyr eksklusivt til våre medlemmer to ganger i året.

Innholdet gir ulike perspektiver på dagens marked og kan benyttes som oppslagsverk

for faste bransjedata. Målet er at rapporten skal være nyttig for våre medlemmer,

og være enkel å bruke.

 

Innovasjon og utvikling

For andre år arrangerte MBL pitchekonkurranse i tilknytning til NxtMedia

konferansen i Trondheim. Ti finalister presenterte sine case foran et stort publikum

på dagen før konferansen. Etter at tre selskaper også fikk presentere seg foran full sal på konferansen ble DataWallet utropt som vinner. Juryen ble denne gang ledet av Geir Terje Ruud fra NTB. Med seg i juryen hadde han Ann Baekken fra Amedia, Tore Godager fra NHST, Heidrun Reisæter fra NRK og Trine Ohrberg-Rolfsrud fra MBL.

Vinneren mottok kr. 100 000 i premie.

 

I tillegg til pitchekonkurransen hadde MBL også ansvar for en del av konferansen der vi oppsummerte prosjekt "lokal relevans". I tillegg til presentasjon av sluttrapport fra prosjektet holdt flere lokale mediehus innlegg om sitt arbeide med å utvikle produkter og tjenester som forsterker relasjonen til leserne.

 

MBL på SmartCity

For første gang involverte MBL seg i Smart City konferansen i Stavanger i september. Dette er en konferanse som i løpet av tre år har vokst frem som den viktigste arenaen i Norge for smart og fremtidsrettet byplanlegging. I en smart og påkoblet fremtid har mediene en naturlig plass, noe som ble gjenspeilet i vår sesjon der vi fokuserte på hvordan mediene kan bidra til en bedre hverdag for folk flest samtidig som vi legger til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. I 2018 vil vi gå inn som medarrangør på konferansen.

 

MBL ønsker å understøtte medlemmenes behov for fornyelse og utvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere studieturer for medlemmene. I år har vi hatt med en gruppe til DIS i Berlin og en gruppe til DME i København. På begge turene har vi hatt med oss svært engasjerte medieledere som har hatt stort utbytte av å reise sammen på konferansene.

Nytt av året er at vi har etablert en ordning der vi gir støtte til innovative digitale prosjekter. Støtten gis i form av støtte til tidligfase prosjektutvikling, slik at mulighetene for å kunne realisere nyskapende prosjekter blir bedre. De som mottar slik støtte forplikter seg til å dele resultatene fra prosjektet med resten av MBLs medlemmer.

 

 
Åpnet opp for startup medlemskap

I 2016 etablerte vi Media startup society, og i 2017 tok MBL et skritt videre når hovedstyret vedtok å innlemme eget medlemskap for startup selskaper. Det ble etablert medlemskap for bedrifter som er i oppstartfasen med en lav medlemskontingent  pr år for de fem første årene etter oppstart av bedriften. Når bedriften får mer enn 10 millioner kroner i årlig omsetning eller er eldre enn fem år går bedriften over på ordinære medlemsvilkår.

Vinner av pithekonkurransen, DataWallet, flankert av juryleder Tore Andre Godager til venstre og MBLs fagsjeg Geir Engen til høyre.

Ingeborg Volan og Randi Øgrey på SmartCity konferansen. Bjørn Wisted  i møte med fremtidens robotteknologi

bottom of page