top of page

Fra Avis i Skolen til Mediekompasset

 

I oktober skiftet Avis i skolen navn til Mediekompasset, men formålet er uforandret: Tilby et aktuelt undervisningsopplegg om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere. Navneendringen er en naturlig konsekvens av endringene i mediebransjene og opplegget er utvidet med flere digitale undervisningstilbud.

 

Digitalvalg

For første gang tilbød MBL et heldigitalt opplegg i forbindelse med stortingsvalg: Tyvetalls videofilmer, fagtekster, oppgaver, valgsendinger på 8 språk og redaksjonelle artikler fra flere medlemsbedrifter. Opplegget fikk unisont positive tilbakemeldinger og ble tilrettelagt i samarbeid med TV2 skole.

 

20-åring med stort gjennomslag i skolen

Nasjonal avisuke er godt etablert etter å ha vært tilbud gjennom 20 år. Avisuken er svært populær blant lærere og får topp score på evalueringer. 62 00 elever blant 4. trinn, 6. trinn og 9. trinn gjennomførte nasjonal avisuke i fjor og 122 aviser deltok i årets store dugnad.

 

Skoleaviser.no er en digitalressurs for alle skoler og alle klassetrinn som gir fri tilgang til direktefeed mellom skoleavis og mediehus der partene har gjensidig ønske om det.

bottom of page