top of page

2017 - et historisk år

2017 ble et historisk år for norsk presse når vi for første gang på 19 år kunne glede oss over opplagsvekst for avishusene samlet.  Og mediebruken på mobil er for første gang større enn lesningen av papiravisen. 46 prosent av titlene hadde vekst i opplaget, det er 105 aviser.  Og den positive utviklingen skyldes første og fremst at økning i digitalt opplag er større enn nedgangen i opplag på papiraviser. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år. 59 prosent av Magasinene hadde lesertallsvekst og 25 prosent leser et Magasin daglig.

 

I tillegg rapporterer flere mediehus og mediekonsern om gode resultater for 2017, og det lover godt for framtiden.  Tok da Mediemangfoldsutvalget feil vi i mars la frem en NOU som varslet behov for økte ressurser til mediehusene for å redde journalistikken?  Jeg vil mene nei, for sjøl om vi gleder over hvert gode resultat så vet vi at koden for hvordan vi finansierer journalistikken i fremtiden ikke er knekt. Annonseinntektene fortsetter å falle, og kostnadskutt og kontroll er den viktigste enkeltårsak til de gode resultatene for mange mediehus. Derfor må arbeidet med å etablere en bærekraftig digital forretningsmodell fortsette, og mediepolitikken må fornyes og videreutvikles for å understøtte mediehusenes eget arbeid. MBLs politiske plattform danner grunnlaget for vårt videre arbeid.

 

Men det er ingen tvil om at vi er på riktig vei når det satses intenst på å utvikle journalistikken og hvor flere tar i bruk digitale fortellerteknikker. Vi har leserne og brukerne med oss på veien inn i den digitale medieøkonomien. I tillegg bruker vi teknologien til å gi oss økt kunnskap om brukerne.

 

2017 var også #meetoo året hvor bransjen gikk sammen for å få fakta på bordet. Sammen med de andre presseorganisasjonene sendte MBL ut en grundig spørreundersøkelse om seksuell trakassering. Og vi fikk god respons med 5700 svar og over 600 kommentarer, råd og innspill. Men tallenes tale er klar: bransjen har en jobb å gjøre for å sikre gode, trygge arbeidsmiljø, med nulltoleranse for seksuell trakassering. Og på nyåret 2018 fulgte vi opp med en egen undersøkelse om kjønnsbalansen i mediehusene.

 

Vi har en fantastisk flora av mediehus. Summen av dem gir Norge et rikt medie- og meningsmangfold. Fra den minste lokale nyhet til de store landsdekkende TV begivenhetene.

Vår oppgave som MBL er å sikre fremtidsrettede rammevilkår, være den viktige møteplassen og legge til rette for deling av erfaringer. Derfor er det veldig hyggelig at våre medlemmer gir oss så gode tilbakemeldinger. I NHOs medlemsundersøkelse for 2017 kom MBL ut som den landsforeningen som har de mest fornøyde medlemmene. Tusen takk for tilliten!

 

 

 

 

                                                                 

 

 

             

 

 

                                            Randi S. Øgrey, administrerende direktør MBL

bottom of page