top of page

ÅRSMELDING 2017

Et historisk år

"2017 ble et historisk år for norsk presse når vi for første gang på 19 år kunne glede oss over opplagsvekst for avishusene samlet.  Og mediebruken på mobil er for første gang større enn lesningen av papiravisen. I tillegg rapporterer flere mediehus og mediekonsern om gode resultater for 2017, og det lover godt for framtiden. 2017 var også #meetoo året hvor bransjen gikk sammen for å få fakta på bordet. Sammen med de andre presseorganisasjonene sendte MBL ut en grundig spørreundersøkelse om seksuell trakassering."

Les direktørens oppsummering av 2017 her

HOVEDSTYRET

ANSATTE

12

418

14

MBL har 14 ansatte,

av disse er 12 kvinner

og 2 menn.

MEDLEMMER

MBL har 418 medlemsbedrifter.

Se komplett liste over alle

medlemstitlene her.

UTVALG

202

Det er 199 personer fra MBL og våre medlemsbedrifter som er representert i 44 styrer og  utvalg.

MBLs hovedstyre består

av 12 medlemmer.

Det er 5 kvinner og

7 menn i hovedstyret.

MEDIEPOLITIKK

"Det haster med å endre mediepolitikken og oppgradere ambisjonene"

INNOVASJON & UTVIKLING 

"Forsterket markedsfokus, pitchreonkurranser og startup-medlemmer"

 

MEDIETALL

"Første opplagsfremgang på 19 år – økning i lesing på mobil"

 

ARBEIDSLIV

Som medlem av MBL har din bedrift rett på juridisk bistand. Våre advokater hjelper daglig medlemsbedrifter.

MBL ÅRET

I 2017 samlet MBL over 1000 deltakere på våre ulike møteplasser. 

 

MEDIEKOMPASSET

"Fra Avis i skolen til Mediekompasset. Navnendring etter 20 år"

 

VEDLEGG

contact
bottom of page